در زمینه حقوق اداری، موسسه حقوقی ما در زمینه های اقامت آلمان ، پناهندگی آلمان ، تابعیت و قانون اسکان تخصص دارد. ما همچنین به خارجی های اروپایی مشاوره تخصصی ارائه می دهیم. ما همچنین به شهروندان خارجی در مورد سرمایه گذاری در جمهوری فدرال آلمان و تأسیس شرکت ها توصیه می کنیم. ما همچنین پیشرفت‌ها در قانون پناهندگی و مهاجرت اروپا و همچنین تلاش‌ها برای هماهنگ کردن قوانین در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا و همچنین تغییرات در قوانین در جمهوری فدرال آلمان را از نزدیک دنبال می‌کنیم. ما خوشحالیم که در اینجا نیز به مشتریان خود کمک می کنیم.

EnglishGermanIran
پیمایش به بالا