قانون کار گسترده است و حوزه های روابط کاری، قراردادهای کاری و تنظیم قراردادهای استخدامی و خدماتی برای روابط کاری فردی یا کل گروه های حرفه ای را پوشش می دهد.

 ما به مشتریان خود از شرکت ها و کارمندان مشاوره و نمایندگی می کنیم. 

فعالیت موسسه حقوقی در قانون کار از شروع تا خاتمه روابط کار امتداد دارد. 

به تجربه و تخصص مرتبط تیم ما اعتماد کنید.

حقوق کار و استخدام در آلمان
EnglishGermanIran
پیمایش به بالا