در زمینه حقوق مدنی بین المللی، ما به مشتریان خود که با شرکت های خارجی ارتباط تجاری دارند، مشاوره می دهیم.

 ما همچنین به شرکت های خارجی که از حقوق خود در جمهوری فدرال آلمان دفاع می کنند، مشاوره می دهیم.

 دفتر حقوقی ما حتی منافع قانونی بسیاری از شرکت های آلمانی و خارجی را در افغانستان و ایران نمایندگی کرده و با موفقیت در آنجا حقوق خود را به دست آورده است. ما همچنین به شهروندان و شرکت‌های خارجی که در جمهوری فدرال آلمان سرمایه‌گذاری می‌کنند و شرکت‌هایی را در اینجا تأسیس می‌کنند، مشاوره می‌دهیم.

 ما همچنین در زمینه حقوق شرکت ها، تأسیس، توسعه، گسترش یا خاتمه شرکت های خارجی فعال هستیم.

حقوق مدنی بین المللی در آلمان
EnglishGermanIran
پیمایش به بالا