وکیل کریم پوپل اهل افغانستان است و به زبان های دری و پشتو افغانستان به عنوان زبان مادری خود صحبت می کند. فارسی هم روان صحبت می کند.

زمینه های تخصصی او شامل حقوق اداری، قانون مهاجرت،پناهندگی در آلمان , قانون قرارداد، حقوق مدنی بین المللی و حقوق جزا است. او در تمام دادگاه های جمهوری فدرال آلمان پذیرفته شده است.

وی پس از تحصیل در رشته حقوق در برمن، در سال 1992 در وکالت پذیرفته شد. او عضو کارگروه قانون اقامت کانون وکلای برمن، عضو کانون وکلای آلمان و مشاور حقوقی چندین انجمن خارجی (از جمله سازمان چتر شورا برمن و شورای مسلمانان) است.

https://de.wikipedia.org/wiki/Karim_Popal

 

IMG_9028

Popal In Media And Tv

EnglishGermanIran
پیمایش به بالا