پناهندگی در آلمان شرایط مقررات در سال ۲۰۲۴

پناهندگی در آلمان تمامی قوانین و شرایط پناهندگی در آلمان در سال ۲۰۲۴

پناهندگی یک حق قانونی است که توسط یک کشور به افرادی اعطا می‌شود که از کشور خود به دلیل تهدید به زندگی، آزادی یا سایر حقوق اساسی به دلیل نژاد، دین، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص فرار کرده‌اند. این حق یک حق بنیادین انسانی است که به منظور فراهم کردن […]

پناهندگی در آلمان تمامی قوانین و شرایط پناهندگی در آلمان در سال ۲۰۲۴ بیشتر بخوانید »